Hoederkunststofvloeren.nl verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website, diensten en/of als u deze gegevens zelf verstrekt, doormiddel van de cookies op onze site of formulieren die u invult op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hoederkunststofvloeren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken onze cookies voor functionele doeleinden, tracking en analytics. Als u een bezoek brengt aan onze site wordt er een tekstbestand ( cookie ) op uw smartphone, tablet of pc geplaatst. Deze cookies zorgen dat de website optimaal op uw browser draait en tevens wordt er bijgehouden hoe u onze site gebruikt zodat wij onze site zo kunnen inrichten dat iedereen kan vinden waar hij of zij antwoord op zou willen hebben.

Zodra u onze website bezoekt wordt u op de hoogte gesteld dat wij cookies gebruiken en vragen u hierbij uw toestemming.

U kunt in de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen. Ook kunt u na een bezoek aan onze site de opgeslagen cookies verwijderen.

Zie voor een toelichting: //veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

De volgende gegevens worden gebruikt door ons als u onze website bezoekt.

  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Verwijzings-URL
  • Voor en achternaam
  • Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken wij voor het verzamelen van website statistieken, het implementeren van sociaal media knoppen zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Instagram.

Als u gegevens verzendt zoals u naam, en telefoonnummer in de verplichte invulvelden gebruiken wij deze voor het verzenden van nieuwsbrieven, offertes en facturen. Ook gebruiken wij deze gegevens als wij dit wettelijk verplicht zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoederkunststofvloeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoederkunststofvloeren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoederkunststofvloeren) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoederkunststofvloeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoederkunststofvloeren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoederkunststofvloeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoederkunststofvloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ hoederkunststofvloeren.nl

Bewaren van uw gegevens

Wij van Hoederkunststofvloerenbewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.